Ziekmelden

Ziek en verzuimprocedure

Waar moet ik mij ziekmelden?
Als werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers gezond en vitaal aan het werk zijn. Daar horen goede arbeidsomstandigheden bij, maar ook duidelijke afspraken over ziekmelden en verzuim.

Voor alle medewerkers van DS People geldt dat ze zich persoonlijk volgens onderstaande stappen ziekmelden: 

  • Stap 1: Je meldt je persoonlijk voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent;
  • Stap 2: Je meldt je ook persoonlijk en telefonisch voor 09.00 uur bij DS People.

DS People geeft je ziekmelding door bij UWV via het Verzuimportaal (bij Fase 1 en 2) of bij Zorg van de Zaak (bij Fase 3 en 4).  Binnen enkele dagen nemen zij contact met je op in de vorm van een telefoongesprek of huisbezoek. Tenzij  je een (huis)arts dient te bezoeken of passende arbeid verricht, wordt van je verwacht dat je, totdat het eerste contact heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 uur en 18.00 uur thuis blijft om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Als je op een ander adres verblijft, meld dit dan bij DS People. 

Beter melden
Als je weer kunt werken, meld je dit voor aanvang van de werkzaamheden bij jouw opdrachtgever en bij DS People.

Let op!
Je behoort je altijd persoonlijk ziek te melden anders wordt jouw ziekmelding niet in behandeling genomen, tenzij je hier niet toe in staat bent. Dit betekent dat een ziekmelding per sms of WhatsApp niet als rechtsgeldige melding wordt aangenomen. Verlofaanvragen tijdens ziekte worden alleen na een persoonlijk gesprek aangenomen.

Wie betaalt het ziekengeld uit?
U heeft mogelijk één of twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Uiterlijk de zesde week na ontvangst van uw ziekmelding zal het ziekengeld aan u worden overgemaakt. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het dagloonbesluit werknemersverzekeringen. In deze uitkering is ook het vakantiegeld opgenomen. Uw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Indien u zich niet houdt aan deze regels, zal dit gevolgen hebben voor uw ziektewetuitkering.

Het verzuimreglement voor fase 1 en 2 kan hier worden gedownload.

Het verzuimreglement voor fase 3 en 4 kan hier worden gedownload.

Zijn er nog vragen over verzuim of arbeidsomstandigheden? Neem contact met ons op!

DS People BV, the perfect match

DS People zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers samen de perfecte match vormen.

Grondwerker GWW

Ben jij iemand die graag buiten met zijn handen werkt? Wil jij daarnaast graag een steentje bijdragen aan de infrastructuur in regio Zeeland, Goeree Overflakkee

Verder lezen »