Antidiscriminatiebeleid

De professionals van DS People denken niet in stereotypen en wijzen iedere vorm van discriminatie af. De bedrijfsvoering van DS People is er op gericht om iedereen een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie behandelen we iedereen gelijk omdat we uitsluitend beoordelen op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Wij hebben een antidiscriminatie beleid waar alle medewerkers zich aan gecommitteerd hebben, zullen niet meewerken aan discriminerende verzoeken en onze medewerkers zijn actief geïnformeerd over de uitvoering van het antidiscriminatiebeleid. 
Uitingen hiervan zijn:

  • Hanteren van het NBBU- Stappenplan voor afhandeling van discriminerende verzoeken;
  • Geen discriminerende uitingen in onze vacatureteksten;
  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon;
  • Het opstellen van een klachtenprocedure.

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon via email g.vandendoel@dspeople.nl of worden toegestuurd aan DS People BV, t.a.v. de vertrouwenspersoon, Deltageul 13, 3251 NG Stellendam.

DS People BV, the perfect match

DS People zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers samen de perfecte match vormen.

Grondwerker GWW

Ben jij iemand die graag buiten met zijn handen werkt? Wil jij daarnaast graag een steentje bijdragen aan de infrastructuur in regio Zeeland, Goeree Overflakkee

Verder lezen »