Uitleg fasesysteem en contracten met uitzendbeding

Zoals reguliere werkgevers gebruik mogen maken van de periode en ketentelling van 3 arbeidsovereenkomsten in 3 jaar tijd, mogen uitzendwerkgevers gebruik maken van het fasensysteem. Dit fasensysteem staat omschreven in de NBBU cao voor Uitzendkrachten. De NBBU kent 4 Fasen: Fase 1, 2, 3 en 4. Iedere fase heeft zijn eigen start en einde, duur en kenmerken. In het fasensysteem is er sprake van een opbouw in de rechtspositie: hoe langer de werknemer werkzaam is, des te meer rechten hij werft.

Fase 1&2

Fase 1&2 start bij de eerste werkdag van de werknemer. Deze fases duren samen 52 gewerkte weken. Niet gewerkte weken tellen niet mee bij de telling. Wanneer een werknemer 6 maanden niet heeft gewerkt, valt de telling weer terug naar begin Fase 1.

Na 8 gewerkte weken wordt de werknemer ook aangemeld bij de Basisregeling van het StiPP Pensoen. Na 52 gewerkte werken wordt de werknemer ook aangemeld bij de Plusregeling.

Contractvormen in Fase 1 en 2:

Fase 1 en 2 uitzendovereenkomst met uitzendbeding: de overeenkomst wordt beëindigd als het werk bij de inlener stopt, of als de werknemer ziek is. Er is geen loondoorbetalingsverplichting. Alleen de gewerkte uren worden uitbetaald.

Fase 1 en 2 uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding: de overeenkomst wordt wekelijks stilzwijgend verlengd. De overeenkomst stopt na het einde van de week bij ziekte. Er is geen loondoorbetalingsverplichting. Alleen de gewerkte uren worden uitbetaald.

Fase 3

Fase 3 is aansluitend op Fase 2, maar mag ook gelijk aanboden worden aan de werknemer. Deze fase duurt maximaal 3 jaar met maximaal 6 uitzendovereenkomsten. In Fase 3 is er wel sprake van een loondoorbetalingsverplichting; in de uitzendovereenkomst wordt een contractduur afgesproken met daarin de afgesproken arbeidsduur, de zogeheten bepaalde tijds contracten. De werknemer heeft een maand opzegtermijn indien hij uit dienst wilt of een andere baan heeft gevonden. Wanneer een werknemer 6 maanden niet heeft gewerkt na het laatste contract, valt de telling weer terug naar begin Fase 1. 

Fase 4

Fase 4 is aansluitend op Fase 3, maar mag ook gelijk aangeboden worden aan de werknemer. Deze fase is voor onbepaalde tijd en is er sprake van een loondoorbetalingsverplichting. De werknemer heeft een maand opzegtermijn indien hij uit dienst wilt of een andere baan heeft gevonden.

Meer informatie over het fasesysteem of een contract met uitzendbeding is terug te vinden in de NBBU cao voor uitzendkrachten.

DS People BV, the perfect match

DS People zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers samen de perfecte match vormen.

Grondwerker GWW

Ben jij iemand die graag buiten met zijn handen werkt? Wil jij daarnaast graag een steentje bijdragen aan de infrastructuur in regio Zeeland, Goeree Overflakkee

Verder lezen »