Klachtenprocedures

DS People is NBBU lid en een NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd uitzendbureau. DS People hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en een prettige relatie met zowel opdrachtgevers als uitzendkrachten. Door nauw contact te onderhouden kunnen vragen, knelpunten en/ of problemen van allerlei aard actief en snel worden opgepakt en veelal opgelost.

Klachtenprocedure salarissen en/ of pensioen

We nodigen je dan ook uit om altijd met ons in gesprek te gaan als je een vraag, probleem of klacht hebt. Samen zullen we dan zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft iedere werknemer de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Klachten ten aanzien van het verschuldigd loon en/of af te dagen pensioen kunnen worden ingediend bij de salarisadministratie via email administratie@dspeople.nl.

Klik hier als je meer wilt lezen over de procedure en hoe DS People met deze klachten omgaat.

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Ter voorkoming, bestrijding en behandeling van klachten in het kader van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie is bij DS People bv een klachtenprocedure van kracht.
DS People hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en een prettige relatie met al haar werknemers. De vestigingsmedewerkers hebben nauw contact met uitzendkrachten, zowel telefonisch, op locatie als op kantoor en staan ervoor open om eventuele knelpunten en/of problemen te bespreken met als streven deze snel en naar tevredenheid op te lossen.  

Mocht ongewenst gedrag echter niet door de direct betrokken partijen bevredigend genoeg geregeld kunnen worden, dan heeft de ‘klager’ de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure te starten tegen de ‘verweerder’.

De klachtenprocedure staat open voor alle medewerkers van onze organisatie die naar hun mening te maken hebben, of hebben gehad, met grensoverschrijdend gedrag van collega’s of klanten (uitzendkrachten of inleners). 

Klachten kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon via email g.vandendoel@dspeople.nl of worden toegestuurd aan DS People BV, t.a.v. de vertrouwenspersoon, Deltageul 13, 3251 NG Stellendam

Klik hier voor meer informatie over de procedure. 

DS People BV, the perfect match

DS People zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers samen de perfecte match vormen.

Grondwerker GWW

Ben jij iemand die graag buiten met zijn handen werkt? Wil jij daarnaast graag een steentje bijdragen aan de infrastructuur in regio Zeeland, Goeree Overflakkee

Verder lezen »