Uitleg NBBU, inlenersbeloning en Arbo checklist

NBBU

De NBBU is een brancheorganisatie, die erop toe ziet dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden ze cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd.

NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden van de NBBU die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook aan dit keurmerk te voldoen.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een term die voorkomt in de  NBBU cao voor uitzendkrachten (artikel 16 ). De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient  als de overige personeelsleden die dezelfde werkzaamheden uitvoeren binnen uw onderneming. Wij zijn hierdoor verplicht om de cao of uw bedrijfseigen reglement na te leven voor onze uitzendkrachten.

Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten. Voor bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) blijft een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
  • ATV / ADV dagen;
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald’;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Periodieken;

Let op! Wanneer in uw onderneming ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor uw werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

Arbo checklist

Om veilig en gezond te kunnen werken, moet de uitzendkracht de benodigde kwalificaties hebben. Daarnaast is er informatie nodig over de risico’s die het werken met zich meebrengt. De arbochecklists helpen om dit eenvoudig en toch volledig vast te leggen.

DS People is verplicht om de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de vereiste kwalificaties. Daarnaast moet de uitzendkracht worden geïnformeerd over mogelijk aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s, en hoe daarmee om te gaan.

Deze informatie moet door de opdrachtgever worden aangeleverd. De uitzendkracht is verplicht om de maatregelen die worden genomen om veilig en gezond te kunnen werken ook toe te passen.

DS People BV, the perfect match

DS People zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers samen de perfecte match vormen.

Grondwerker GWW

Ben jij iemand die graag buiten met zijn handen werkt? Wil jij daarnaast graag een steentje bijdragen aan de infrastructuur in regio Zeeland, Goeree Overflakkee

Verder lezen »