Uitleg reserveringsysteem

Fase 1&2

Naast vakantiegeld ( 8,33% brutoloon) en vakantiedagen (10,87% brutoloon) bouw je ook een reservering op voor kort verzuim en feestdagen. Het kort verzuim kan opgenomen worden voor medische afspraken of bijzonder verlof. De reservering voor feestdagen wordt alleen opgenomen bij nationale feestdagen en zo ver als het saldo het toe laat. Deze reserveringen worden automatisch afgerekend bij het overgaan naar fase 3.

Fase 3&4

Naar rato van gewerkte uren bouwen medewerkers met een contract in fase 3& 4 hun vakantiedagen en vakantiegeld op. De percentages zijn hetzelfde als hierboven genoemd. Feestdagen worden doorbetaald door de uitzendwerkgever doordat wij een loondoorbetalingsplicht hebben.

Je vakantiedagen kan je in overleg met de opdrachtgever opnemen. Dit doe je het makkelijkste door een juist ingevulde uren bon te mailen naar info@dspeople.nl. Benoem hierop voor welke week en welke dagen je vakantie uren wilt opnemen. Het is niet mogelijk om meer vakantie uren dan het saldo op te nemen.

Meer informatie over de reserveringen kun je terug vinden in de NBBU cao voor uitzendkrachten.

DS People BV, the perfect match

DS People zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers samen de perfecte match vormen.

Grondwerker GWW

Ben jij iemand die graag buiten met zijn handen werkt? Wil jij daarnaast graag een steentje bijdragen aan de infrastructuur in regio Zeeland, Goeree Overflakkee

Verder lezen »